Termeni și condiții

Acest document conține informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră și include diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea startGDPR, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor și Serviciilor furnizate."

INTRODUCERE

Acești termeni de utilizare („Termenii”) stabilesc termenii și condițiile care guvernează (i) accesul la și utilizarea platformei noastre disponibile la adresa URL www.startgdpr.ro („Platforma”) și (ii) accesul la și utilizarea conținutului Platformei, inclusiv a serviciilor furnizate de startGDPR atât prin intermediul Platformei, cât și în afara acesteia („Serviciile”). Scopul nostru este de a crea o platformă online care să genereze în mod automat și personalizat documentele necesare pentru a asigura conformitate cu GDPR.

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, (i) în calitate de persoană fizică sau juridică ce generează și cumpără setul de Documente startGDPR („Client”) (ii) în calitate de utilizator care doar navighează prin Platforma noastră („dumneavoastră”, „utilizator”) și Turing Tech S.R.L., cu sediul în București, str. Vasile Lascăr, nr. 126, cod de identificare fiscală 43037054, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/11479/2020 („startGDPR”, „noi”). Utilizarea Platformei reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni. De asemenea, înainte de a utiliza Platforma în calitate de Client, va trebui să acceptați, și în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Platforma numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Platforma. În cazul în care utilizați Platforma în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe Platformă și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Platformei după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

PLATFORMA

Platforma are ca scop generarea în mod automatizat și personalizat a documentelor necesare unei companii pentru a asigura conformitatea cu GDPR („Documentele startGDPR”).

GENERAREA DOCUMENTELOR

Documentele startGDPR sunt documente standard, cu conținut și instrucțiuni scrise de experți, care au rolul de a asigura conformitatea companiei cu obligațiile impuse de GDPR.

Pentru claritate, Documentele startGDPR sunt specifice operatorilor de date cu caracter personal și oferă un cadru general pentru documentarea operațiunilor de prelucrare efectuate Client și pentru respectarea obligațiilor prevăzute de GDPR. Platforma vă oferă posibilitatea de a personaliza Documentele startGDPR, în mod automatizat, astfel încât, la final, să beneficiați de un set de documente care reflectă cu adevărat natura afacerii Clientului.

Platforma este în continuă dezvoltare. Astfel, Documentele startGDPR sunt personalizate în conformitate cu funcționalitățile Platformei: unele dintre Documentele startGDPR sunt personalizate cu mai multe informații, iar altele cu mai puține informații (unele fiind completate cu detaliile operațiunilor de prelucrare, altele doar cu datele Clientului, iar altele fiind doar modele de documente).

Documentele startGDPR sunt personalizate cu informațiile indicate de Client. Este responsabilitatea Clientului să indice informațiile privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și orice alte informații solicitate în cadrul Platformei, într-un mod precis și conform cu situația reală.

Pentru a vă ajuta în personalizarea Documentelor startGDPR, Platforma vă oferă anumite sugestii generale de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal. Clientul înțelege că aceste sugestii au doar scopul de a ajuta Clientul în personalizarea Documentelor startGDPR și că fiecare sugestie trebuie revizuită în detaliu de Client (acceptată, modificată, respinsă), astfel încât operațiune de prelucrare să reflecte situația reală a Clientului.

Clientul înțelege că nu suntem responsabili pentru modul în care sunt completate informațiile privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunt informații complet noi indicate de Client sau sunt sugestii regăsite în Platformă.

Clientul înțelege că generarea Documentelor startGDPR nu reprezintă și nu poate fi calificată în niciun moment drept consultanța juridică.

CONSULTANȚĂ

Clientul are posibilitatea de a solicita consultanță juridică suplimentară („Consultanță”). Consultanța va fi acordată de avocați din cadrul firmei de avocatură Law of Tech, în baza înțelegerii cu aceștia și în baza unui contract de asistență juridică încheiat între Client și Law of Tech. Pentru evitarea oricărui dubiu, StartGDPR nu oferă consultanță juridică.

TAXE

Atunci când un set de Documente startGDPR este generat și achiziționat, vom percepe o taxă de la Client („Taxă”).

Modificarea Taxelor

Avem dreptul de a schimba Taxele din când în când. Atunci când vom face acest lucru, Taxele actualizate se aplică de la data la care se efectuează modificările.

Promoții

Avem dreptul de a oferi reduceri de Taxe din când în când. În acest caz, vă vom informa în consecință, iar reducerea se va aplica în conformitate cu condițiile stabilite de startGDPR.

PLATA TAXEI

Odată finalizată generarea Documentelor startGDPR, Clientul trebuie să facă plata Taxei pentru a achiziționa Documentele startGDPR. Adițional, Taxa va include și taxele/comisioanele percepute de Procesatorul de Plăți (astfel cum este definit mai jos).

Plata Taxei se efectuează în RON, iar conversia EURO - RON se efectuează la cursul stabilit de Banca Națională a României în ziua plății.

Plata Taxei se face fie prin utilizarea serviciilor unui prestator terț, procesator de plăți („Procesator de Plăți”). Înțelegeți și sunteți de acord că nu furnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective.

DESCĂRCAREA DOCUMENTELOR STARTGDPR

Odată generate Documentele startGDPR si efectuată plata Taxei în conformitate cu secțiunea, Clientul poate descărca toate Documentele startGDPR generate.

GARANȚIA DOCUMENTELOR STARTGDPR

StartGDPR oferă Clientului care a achiziționat Documente StartGDPR o garanție împotriva unei amenzi aplicate de autoritatea română de supraveghere (ANSPDCP). Garanția este supusă următoarelor condiții:

 • amenda trebuie să fie aplicată de autoritatea română de supraveghere strict din cauza Documentelor StartGDPR (ca modele și structură);
 • cuantumul amenzii să nu fie mare mare de 3000 EUR;
 • garanția acoperă o singură amendă aplicată în decurs de maxim 2 ani de la achiziționarea Documentelor StartGDPR;
 • autoritatea de supraveghere trebuie să indice Documentele StartGDPR ca fiind motivul amenzii, precum și erorile aferente în procesul verbal de contravenție;

Pentru claritatea, garanția indicată mai sus se aplică strict în cazurile respective și nu acoperă niciun alt caz. Cu titlu de exemplu, garanția nu acoperă:

 • amenzi aplicate ca urmare a informațiile furnizate de Client;
 • amenzi aplicate ca urmare a utilizării / alegerii eronate a Documentelor StartGDPR (inclusiv, alegerea unor Documente StartGDPR pentru situații complexe pretabile consultanței juridice);
 • amenzi aplicate ca urmare a lipsei revizuirii și completării Documentelor StartGDPR cu informațiile specifice Clientului;
 • amenzi aplicate ca urmare a neactualizării Documentelor StartGDPR;
 • amenzi aplicate ca urmare a neutilizării Documentelor StartGDPR.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

General

Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de proprietate industrială) precum și oricare alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (la nivel mondial) și indiferent dacă acestea se manifestă în spațiul online sau nu, inclusiv dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor, ori drepturi conexe acestora, drepturi sui generis, inclusiv referitoare la baze de date, drepturi la invenții sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi la marcă ori indicații geografice sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi prevăzute de legislația desenelor și modelelor industriale, drepturi referitoare la nume comerciale, drepturi referitoare la nume de domenii, drepturi referitoare la know-how, drepturi referitoare la secrete de serviciu și secrete comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor exista în viitor la nivel mondial, indiferent daca acestea sunt sau nu înregistrate, împreună cu toate drepturile care rezultă din existența acestor drepturi de proprietate intelectuală.

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Platformei, toate Documentele startGDPR, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate („Conținutul”) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

Puteți utiliza Platforma, Conținutul și Documentele startGDPR exclusiv în scopul generării Documentelor startGDPR și a utilizării acestora pentru a asigura conformitatea Clientului cu dispozițiile GDPR. Cu toate acestea, nu este permisă:

 • utilizarea Platformei, a Conținutului sau a Documentelor startGDPR în afara scopurilor permise;
 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului sau a Documentelor startGDPR;
 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei sau al Conținutului;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Platformă, în Conținut sau în Documentele startGDPR;
 • Orice utilizare a Platformei, a Conținutului sau a Documentelor startGDPR, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a startGDPR, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de startGDPR, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Documentelor startGDPR

Pentru claritate, toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Documentelor startGDPR aparțin startGDPR.

startGDPR acordă Clientului o licență neexclusivă, nelimitată teritorial, pe toată durata de funcționare a Clientului asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Documentelor startGDPR strict pentru utilizarea Documentelor startGDPR în scopul pentru care au fost generate și strict pentru utilizarea acestora doar de către Client.

Acordarea licenței este condiționată de plata integrală a Taxei.

Documentele startGDPR nu pot fi utilizate, modificate, duplicate şi/sau reproduse în toate formele și pentru toate mediile, inclusiv toate mediile electronice, în întreaga lume de către Client decât în conformitate cu scopul pentru care au fost generate, anume pentru a asigura conformitatea Clientului cu dispozițiile GDPR.

CONTINUTUL UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, îl transmiteți și/sau îl distribuiți prin intermediul Platformei („Conținut al Utilizatorului”). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/sau să distribuiți prin Platformă orice Conținut al Utilizatorului care:

 • este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;
 • este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu, abuziv, invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt mod inacceptabil;
 • prin care un utilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează în mod greșit afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate;
 • poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală;
 • conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • este conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorii Platformei;

CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Platforma. Sunteți de acord să utilizați Platforma numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să utilizați Platforma pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
 • să utilizați Platforma pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul Platformei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți;
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma sau în orice parte a acestuia;
 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Platforma sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Utilizatorului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați Platforma pentru orice scop comercial neautorizat;
 • să accesați sau utilizați Platforma în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • să vă înregistrați pe Platformă în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respectivă;

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți startGDPR și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Platformei.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

General

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Platformei se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. Platforma este furnizată „ca atare” și „așa cum este”. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Platforma, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Platforma va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Platformei va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Platforma nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

Documentele startGDPR

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Documentelor startGDPR se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. Documentele startGDPR sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt”. Cu excepția garanției indicate mai sus (în secțiunea aferentă Garanției Documentelor), nu ne asumăm nicio altă garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu Documentele startGDPR.

Nu garantăm că Documentele startGDPR va asigura conformitatea completă cu dispozițiile GDPR. Documentele startGDPR sunt consecința modului în care noi interpretăm dispozițiile GDPR. Nu garantăm ca aceasta este singura interpretare a dispozițiilor GDPR, autoritățile putând avea puncte de vedere diferite (inclusiv cu privire la relevanța anumitor operațiuni de prelucrare, la necesitatea anumitor documente, la informațiile indicare în documente), în special în contextul în care GDPR este o reglementare nouă, neexistând o practică a autorităților cu privire la modul de interpretare și aplicare a acestuia.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în nici un caz, nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la, orice revendicare, pierdere, daună, cost, taxă, amendă, onorarii, cotizații, decizie de atribuire, cheltuieli sau alte obligații de orice natură (prevăzute sau neprevăzute), daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea reputației afacerii, rezultate din sau în legătură Platforma și Documentele startGDPR indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală). Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc). Recunoașteți că Platforma este bazată pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a contului dumneavoatrp. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

SITE-URI EXTERNE

Platforma poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, startGDPR nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Platformei noastre.

MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Platformei noastre. În nici un caz startGDPR nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Platformei.

SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA PLATFORMĂ

În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la Platformă, la discreția noastră, imediat și fără notificare prealabilă, și să ștergem sau să dezactivăm contul dumneavoastă. Într-un astfel de caz, vă vom notifica în consecință. De asemenea, putem anula, suspenda, bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi, inclusiv, dar fără a se limita la Anunțuri sau recenzii, în cazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiile acestor Termeni.

CESIUNEA

StartGDPR poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui startGDPR. Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al startGDPR.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de startGDPR va fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.

CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicție, rezilierea unilaterală suspendarea executării.